Spring naar content
Door:

Bright

Datum:

16 juni 2023

Faillissement? Bescherm je IE-rechten!

Intellectuele eigendom (“IE”) kan van grote waarde zijn voor een onderneming. Het niet beschikken over de (juiste) IE-rechten kan in geval van een faillissement heel vervelend zijn en een doorstart bemoeilijken. Bijvoorbeeld als belangrijke merkrechten of de domeinnaam van het bedrijf niet in handen zijn van de failliete vennootschap, maar bijvoorbeeld nog op naam staan van één van de aandeelhouders (in privé) of op naam van een (ex)-werknemer

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard krijgt de curator de zeggenschap over de boedel (het gehele vermogen van de failliete onderneming). De curator heeft vervolgens de taak om ofwel een doorstart van het bedrijf te bewerkstelligen ofwel door het verkopen van de boedel zo veel mogelijk opbrengsten te genereren. Met die opbrengst kunnen schulden worden afgelost. Als IE-rechten op naam staan van de failliete onderneming, vallen ze ook in de failliete boedel en kan de curator deze IE-rechten los van of samen met de overige bezittingen verkopen. Wanneer de IE-rechten niet op naam van de failliete vennootschap staan, kan dit een eventuele doorstart van de onderneming bemoeilijken. Kopers opgelet dus!

Andersom geldt voor ondernemers natuurlijk dat het raadzaam kan zijn om je IE-rechten juist onder te brengen in een aparte (holding) entiteit om te voorkomen dat de IE-rechten in een failliete boedel vallen en het de curator is die beslist over jouw merk of domeinnaam. Als de IE-rechten niet in de failliete boedel vallen, geeft dat de houder van die IE-rechten natuurlijk een sterke onderhandelingspositie richting de curator. Of opent dat de weg om de activiteiten van de onderneming zelf voort te zetten.

IE-rechten buiten de werkmaatschappij plaatsen

Om te voorkomen dat je in een faillissement de controle over IE-rechten verliest, kan je onderneming worden onderverdeeld in verschillende vennootschappen (B.V’s). In de praktijk wordt vaak naast de werkmaatschappij – de entiteit waarin daadwerkelijk alle werkzaamheden worden verricht – ook een holding opgericht. In de holding kunnen verschillende rechten worden ondergebracht, zoals IE-rechten maar ook de eigendomsrechten van een kantoorpand. Wanneer de werkmaatschappij failliet gaat, krijgt de curator geen zeggenschap over de rechten die zijn ondergebracht in de holdingvennootschap, zoals bv. de IE-rechten. Door je onderneming op deze wijze in te richten, worden de risico’s bij faillissement beperkt en houd je als ondernemer zelf wat meer de touwtjes in handen.

Kopers opgelet

Wanneer je juist de koper van een failliete boedel bent is het van belang om na te gaan of de IE-rechten van de failliete onderneming ook in de boedel vallen. Het komt geregeld voor dat een koper in de veronderstelling is dat hij een doorstart kan maken door het aankopen van een failliete boedel, maar dat achteraf blijkt dat hij geen eigenaar is geworden van (cruciale en/of bedrijfskritische) IE-rechten zoals: de domeinnaam, merknamen of octrooien. Controleer als koper daarom altijd goed wat er precies in de boedel valt om vervelende verrassingen te voorkomen.

Conclusie

Als eigenaar van een onderneming kan het raadzaam zijn om IE-rechten die voor je bedrijf belangrijk zijn, in een aparte entiteit onder te brengen, zodat risico’s die gepaard gaan met een faillissement verkleind worden.

Kopers van failliete boedels doen er goed aan deugdelijk (due diligence) onderzoek te doen en na te gaan of de IE-rechten van de onderneming ook in de boedel vallen. Is dit niet het geval, dan kan dit een eventuele doorstart bemoeilijken. Het kan bijvoorbeeld ook een reden zijn om de koopprijs te verlagen.

Meer weten over IE-rechten bij een faillissement? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Track record in retail & lifestyle

Kennisbank