Spring naar content
Door:

Bright

Datum:

05 december 2022

Wapperen met ‘IE-rechten’. Wat kan je doen als jouw concurrent zich op niet-bestaande IE-rechten beroept?

Heb jij een sommatiebrief ontvangen? Ga dan niet zomaar akkoord met de eisen, maar controleer altijd eerst de IE-rechten waarop jouw concurrent zich beroept (of laat dit controleren). Als de brief is gebaseerd op niet-bestaande IE-rechten, dan kan het zo zijn dat de afzender zelf onrechtmatig handelt door onrechtmatig te “wapperen”. In dat geval hoef jij dus helemaal niet aan de sommatie te voldoen.

Van onrechtmatig wapperen is sprake wanneer een onderneming sommatie- of waarschuwingsbrieven verstuurt en zich daarin onterecht beroept op een of meer intellectuele eigendomsrechten, terwijl zij weet of behoort te weten dat een serieuze kans bestaat dat haar (zogenaamde) recht geen stand zal houden of dat geen sprake is van inbreuk.

Wappert jouw concurrent inderdaad onrechtmatig, dan kan je bij de rechter een zogenaamd wapperverbod vorderen.

Voor een wapperverbod kunnen drie gronden worden aangevoerd:

1. De wapperaar beschikt niet over het IE-recht waarop hij zich beroept;

2. Het IE-recht is ongeldig; of

3. Het IE-recht is wel geldig, maar er is geen sprake van inbreuk.

Of de wapperaar dit wist of behoorde te weten, wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De volgende omstandigheden kunnen een rol spelen:

– Het soort IE-recht;

– Of een verleend IE-recht wordt ingeroepen of slechts een aanvraag voor een IE-recht;

– Of de brief alleen is gericht aan concurrenten of ook aan afnemers;

– Hoe evident de ongegrondheid van het IE-recht of de vermeende inbreuk is;

– Of de wapperaar onderzoek heeft gedaan naar de producten van de concurrent, bijvoorbeeld door middel van een testaankoop;

– Of de wapperaar zijn ingeroepen IE-rechten toelicht en onderbouwt;

– Of de wapperaar daadwerkelijk een inbreukvordering heeft ingesteld;

– Hoe de inbreuk in de brief wordt gepresenteerd (wordt er bewijs verzwegen of is de brief onnodig beledigend?);

– Of een rechter zich al eerder heeft uitgesproken over de ingeroepen IE-rechten of de inbreuk; en

– Of partijen hebben onderhandeld over een schikking.

Door het onrechtmatig wapperen kan jouw onderneming schade lijden, vooral als ook jouw afnemers zijn aangeschreven. Daarom bestaat er naast het vorderen van een wapperverbod ook de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding. Ook bij het vorderen van schadevergoeding spelen bovengenoemde omstandigheden een rol.

Heb jij of hebben jouw afnemers een sommatiebrief ontvangen, maar heb jij je bedenkingen bij de ingeroepen IE-rechten? Wij kijken graag met je mee!

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Track record in retail & lifestyle

Kennisbank