Skip to content
Door:

Anne de Laat

Datum:

03 June 2020

Een duidelijke persiflage is geen portret: Toch geen inbreuk op het portretrecht van Max Verstappen!

Geen schending portretrecht
Het Hof Amsterdam heeft zich deze week gebogen over de zaak tussen Picnic en Mavic en Verstappen. Mavic is exclusief licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van de autocoureur. Mavic en Verstappen beweren dat Picnic, een online supermarkt, inbreuk heeft gemaakt op de portretrechten van Verstappen, door een kort reclamefilmpje online te publiceren, waarin het optreden van Verstappen in commercials van de supermarktketen Jumbo wordt gepersifleerd. Het Hof heeft echter, anders dan de rechtbank, geoordeeld dat de weergave in de film en het optreden van de lookalike, niet kan worden beschouwd als een portret van Verstappen in de zin van artikel 21 van de Auteurswet (Aw). Het is voor de kijker duidelijk dat het niet om Verstappen zelf gaat, maar om een persiflage. Het Hof geeft hier duidelijk de grenzen van artikel 21 Aw aan. De bescherming van dit artikel strekt niet zo ver dat het gebruik van een lookalike kan worden aangemerkt als een schending van het portretrecht, wanneer duidelijk is dat het niet de persoon zelf betreft. Ook niet wanneer deze associatie opzettelijk wordt gewekt.

Geen onrechtmatige daad
Het Hof oordeelt daarnaast dat in deze zaak niet is gebleken dat de eer en goede naam, zowel privé als zakelijk, van Verstappen zijn aangetast door het reclamefilmpje. Tevens is voldoende afstand bewaard tussen de persiflage en de ware persoon, waardoor het publiek niet zal aannemen dat Verstappen samenwerkt met Picnic.
Het enkele feit dat een bekende persoon verzilverbare populariteit geniet, betekent niet automatisch dat het nadoen van deze persoon in een filmpje als onrechtmatig moet worden beschouwd, wanneer geen verwarring bestaat met betrekking tot de identiteit van beide personen die betrokken zijn. Dit verandert niet wanneer het filmpje bewust is gemaakt met een commercieel belang. Bijkomende omstandigheden zijn daarom nodig om toch van een onrechtmatige daad te kunnen spreken. In deze zaak was daar geen sprake van.

Lees de volledige uitspraak hier

What can we help you with?
Naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Why BRIGHT ip lawyers?
Specialists to our fingertips
Dedicated and no nonsense
Proven track record in retail & lifestyle
Proven track record in retail & lifestyle