Skip to content
Door:

Anne de Laat

Datum:

26 August 2020

Krijg je als opdrachtgever auteursrechten over het logo dat je hebt laten ontwerpen?

Stel: Je bent van plan om een logo te laten ontwerpen en huurt hiervoor een freelancer in. De freelancer levert een mooi ontwerp en je betaalt vervolgens de factuur. Na enige tijd vind je dat het logo toe is aan vernieuwing en je past het een en ander aan. Vervolgens meldt de ontwerper van het logo zich met de mededeling dat dit een inbreuk is op zijn auteursrecht en hij vraagt je de aanpassingen te verwijderen. Maar ligt het auteursrecht nog bij de ontwerper als je als opdrachtgever voor de opdracht hebt betaald?! In de eerste plaats wel!

Auteursrecht ligt bij de maker of opdrachtgever?

Vaak wordt gedacht dat wanneer opdracht wordt gegeven voor het ontwerpen van bijvoorbeeld een logo of website voor een bedrijf, het auteursrecht bij de opdrachtgever komt te liggen. Alleen is dit vaak niet het geval. Het auteursrecht komt toe aan de maker van het werk. Dit betekent dat wanneer je een website of logo laat ontwerpen, de ontwerper het auteursrecht heeft. Dit recht gaat niet automatisch over bij het betalen van de factuur, maar blijft bij de maker. Deze betaling is een vergoeding voor het verrichte werk en geeft de opdrachtgever slechts het recht om het ontwerp te gebruiken. In de vorm zoals door de opdrachtnemer gemaakt en voor het doel waarvoor het is gemaakt.
Een uitzondering op deze regel bestaat voor producten die industrieel in massa- of serieproducten worden vervaardigd. Hiervoor geldt dat het auteursrecht op de tekeningen of modellen die op bestelling zijn ontworpen aan de degene toekomt die de bestelling heeft gedaan, dus de opdrachtgever, tenzij door partijen andere afspraken zijn gemaakt.

Hoe kun je als opdrachtgever de auteursrechten krijgen en jouw eigen logo (laten) aanpassen zonder problemen?

Als je een ontwerp wat voor jou is gemaakt later zou willen aanpassen (bijvoorbeeld het logo updaten) of voor andere doeleinden wil gebruiken (gemaakte websitefoto’s bijvoorbeeld voor een landelijke campagne gebruiken), dan kan dit niet zomaar. De ontwerper is de eigenaar op de auteursrechten en jij hebt met het betalen van de factuur maar een beperkt gebruiksrecht gekregen.
Als je meer zeggenschap wil hebben en een gemaakt ontwerp wil kunnen wijzigen doe je er verstandig aan om met de ontwerper af te spreken dat hij zijn auteursrechten aan je overdraagt en daarnaast afstand doet van zijn persoonlijkheidsrechten; rechten die de ontwerper de mogelijkheid geven om zich tegen wijzigingen in zijn ontwerp te verzetten.
Maak deze afspraken vooraf, de praktijk leert dat als je die afspraken maakt op het moment dat een einde komt aan de samenwerking of op het moment dat de rechten onderwerp zijn van een geschil, deze afspraken (lees: “prijs”) inzake de overdracht van de rechten doorgaans lastiger te maken zijn dan wanneer je die afspraken meteen bij opdrachtverlening maakt. Overdracht van auteursrechten en afstand van persoonlijkheidsrechten moet gebeuren via een (onderhandse) akte. Een korte overeenkomst welke dient te worden ondertekend door beide partijen. Uiteraard kunnen wij deze voor u opstellen.

What can we help you with?
Naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Why BRIGHT ip lawyers?
Specialists to our fingertips
Dedicated and no nonsense
Proven track record in retail & lifestyle
Proven track record in retail & lifestyle