Spring naar content

Auteursrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wanneer iemand inbreuk maakt op uw auteursrecht (bijvoorbeeld wanneer uw productontwerp, verpakking, logo, tekst, software of foto zonder uw toestemming wordt gebruikt), kan dit vervelende financiële gevolgen hebben. Ook wanneer u zelf (onterecht) wordt beschuldigd van inbreuk op iemands auteursrecht, zult u behoefte hebben aan juridisch advies.

Wilt u bijvoorbeeld:

 • Een procedure starten tegen een partij die uw product, logo, lesmateriaal of software kopieert?
 • Weten hoe u uw eigen ontwerpen het beste beschermt?
 • Uw inkopers bewust maken van de do’s en don’t s bij het ontwerpen van nieuwe producten?
 • Bijstand in een rechtszaak over auteursrechten?
 • Afspraken maken met uw softwareontwikkelaar over de auteursrechten op maatwerksoftware?
 • De auteursrechten die bij freelancers liggen aan uw bedrijf overdragen?

Wij helpen u bij dit soort vraagstukken graag.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Auteursrechten kunnen rusten op allerlei soorten werken, zoals bijvoorbeeld tekeningen, schetsen, productvormgeving, foto’s, muziek, teksten, boeken, softwareprogramma’s etc. Voorwaarde is wel dat die werken niet ontleend zijn aan een ander werk en voldoende creatief zijn. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het ontstaan van het werk. In tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten is er geen register waar auteursrechten kunnen worden geregistreerd. Om die reden is het van belang dat de auteursrechthebbende bewijs kan leveren van het ontstaan van het auteursrecht, bijvoorbeeld door middel van een i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), www.boip.int.

Ideeën, concepten, methoden, theorieën en gedachten vallen niet onder de bescherming van het auteursrecht. Alleen de concrete uitwerkingen daarvan kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook werken die te triviaal of te banaal zijn, worden niet beschermd. Auteursrechten gelden tot 70 jaar na de dood van de maker.

Inbreuk

Een auteursrechthebbende kan optreden tegen iedere derde die zonder zijn toestemming zijn werk of een zeer gelijkend werk openbaart of verveelvoudigt. Van belang voor de vraag of er sprake is van inbreuk, is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk zijn overgenomen en daardoor de totaalindruk hetzelfde is.

Vorderingen bij inbreuk

In geval van inbreuk kan de auteursrechthebbende verschillende vorderingen instellen. Hij kan o.a. vorderen dat:

 • het inbreukmakend gebruik stopt (op straffe van een dwangsom);
 • er inzage wordt gegeven in de administratie (inkoop-, verkoop-, voorraad-, omzet- en winstcijfers en de leveranciers- en afnemergegevens);
 • de inbreukmakende producten worden afgestaan/vernietigd;
 • er een recall plaatsvindt;
 • er een rectificatie wordt geplaatst;=
 • er schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
 • de advocaatkosten (deels) worden vergoed.

Vaak wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect, dan kan de rechthebbende een procedure starten bij de rechter. De rechthebbende kan er ook voor kiezen om (daarnaast) beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie van de inbreukmaker.

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Praktische mindset

Referenties