Spring naar content

Merkenrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wanneer iemand inbreuk maakt op uw merk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van uw naam, logo of slogan of van een merk of handelsnaam die op uw merk lijkt) kan dit nadelige financiële gevolgen hebben voor uw business. Ook wanneer u zelf wordt beschuldigd van merkinbreuk, zult u behoefte hebben aan juridisch advies.

Wilt u bijvoorbeeld:

 • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw nieuwe merk?
 • Zorgen dat de inbreuk op uw merk stopt?
 • Advies omdat u zelf een merk gebruikt dat conflicteert met het merk van een andere partij?
 • Dat wij u bijstaan in een rechtszaak over merkenrecht?
 • Weten of een bedrijf dat u wilt overnemen wel de eigenaar is van alle relevante merken?

Wij helpen u bij dit soort vraagstukken graag.

Wat is merkenrecht?

Met een merk kunt u uw product en of dienst onderscheiden van andere partijen die een soortgelijk product of dienst aanbieden. Om ervoor te zorgen dat anderen uw merk niet gaan gebruiken of onder een soortgelijke naam gaan opereren zonder uw toestemming, kunt u uw merk laten registreren in de Benelux, in Europa of in bepaalde specifieke landen over de wereld. Na registratie krijgt u het exclusieve recht het merk te gebruiken. Anderen die uw merk of een overeenstemmend teken gebruiken zonder uw toestemming, kunt u aanspreken. Een merkregistratie is in principe eindeloos; iedere tien jaar kan het merk voor weer tien jaar worden verlengd, mits de instandhoudingstaxen tijdig worden betaald. Om uw merkrecht dat ouder is dan vijf jaar te kunnen behouden, dient u het merk zelf wel te gebruiken op de wijze zoals het is geregistreerd. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw merk vervallen wordt verklaard en dat u geen rechten meer kunt inroepen op basis van dit merk.

Wat kunt u als merk registreren?

Woorden, cijfers, maar ook logo’s, slogans, kleuren, kleurcombinaties of vormen kunnen merken zijn. Tekens dienen onderscheidend vermogen te bezitten om als merk geregistreerd te worden. Dat wil zeggen dat ze in staat moeten zijn om de waren of diensten onder dat teken te onderscheiden van die van een andere onderneming. Zuiver beschrijvende tekens (zoals ‘fietsenmaker’ voor een fietsenmaker) zijn in principe niet te beschermen als merk, tenzij zij aantoonbaar intensief zijn gebruikt en daardoor onderscheidend vermogen hebben verworven. Dit heet inburgering.

Inbreuk

Een houder van een merk kan optreden tegen iedere derde die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn merk (of een daarop lijkend merk), indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat. Bij het beoordelen van verwarringsgevaar speelt mee in hoeverre de beide merken op elkaar lijken, hoe bekend het geregistreerde merk is en of de beide merken gebruikt worden voor dezelfde soort producten of diensten. Hoe groter de gelijkenis, hoe bekender het geregistreerde merk en hoe groter de mate van soortgelijkheid van de producten is, hoe eerder er sprake is van inbreuk. Gaat het om bekende merken, dan is de beschermingsomvang groter en kan ook worden opgetreden tegen anderen die het vergelijkbare merk gebruiken voor andere waren of diensten, indien dat gebruik de reputatie van het bekende merk schaadt of die ander ongevraagd meelift op het succesvolle merk.

Vorderingen bij inbreuk

In geval van merkinbreuk kan de merkhouder verschillende vorderingen instellen. Hij kan o.a. vorderen dat:

 • het inbreukmakend gebruik stopt (op straffe van een dwangsom);
 • er inzage wordt gegeven in de administratie (inkoop-, verkoop- voorraadcijfers, omzet, winst, en leveranciers- en afnemergegevens);
 • er een recall plaatsvindt;
 • de inbreukmakende producten worden afgestaan en vernietigd;
 • er een rectificatie wordt geplaatst;
 • er schadevergoeding / winstafdracht wordt betaald;
 • de advocaatkosten (deels) worden vergoed.

Meestal wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan kan de merkhouder verschillende maatregelen treffen, waaronder het starten van een procedure bij de rechter. De merkhouder kan er ook voor kiezen om beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie.

Vaak worden zaken in onderling overleg opgelost na een brief of tijdens de aanloop van een gerechtelijke procedure, maar niet altijd. Indien de zaak een spoedeisend belang heeft kan een procedure bij de rechter slechts enkele weken duren (kort geding), maar indien dit spoedeisend belang ontbreekt, kan een procedure bij de rechter ook enkele jaren duren (bodemprocedure).

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Praktische mindset

Referenties