Spring naar content

Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie verwijst naar praktijken waarbij een bedrijf op een onrechtmatige manier voordelen behaalt ten opzichte van zijn concurrenten. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden van oneerlijke concurrentie zijn, naast de schending van intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld:

 • Slaafse nabootsing;
 • Vergelijkende of misleidende reclame;
 • Schending van vertrouwelijke informatie (know-how) of bedrijfsgeheimen.

Wanneer iemand op een oneerlijke manier meelift op uw succes, kan dit grote gevolgen hebben voor uw business. Wij geven u in deze situaties graag advies.

Wilt u bijvoorbeeld:

 • Handhavend optreden tegen nabootsingen van uw product, zodat deze van de markt verdwijnen?
 • Advies omdat u zelf beschuldigd wordt van slaafse nabootsing?
 • Weten of u een product in aangepaste vorm mag laten produceren?
 • Ageren tegen de social media-advertenties van uw concurrent waarin onwaarheden staan?
 • Weten of u uw product met die van uw concurrent mag vergelijken in een reclamecampagne?
 • Optreden tegen uw ex-werknemer die vertrouwelijke bedrijfsprocessen heeft meegenomen en nu in zijn/haar eigen bedrijf gebruikt?
 • Zorgen dat uw bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld?

Wij helpen u bij dit soort kwesties graag.

Wat is slaafse nabootsing?

Ook indien producten niet (meer) auteurs- of modelrechtelijk worden beschermd, kunnen producten mogelijk alsnog bescherming genieten via de achterdeur van de slaafse nabootsing, wat inhoudt dat uw concurrent onrechtmatig handelt door uw product na te bootsen.

Inbreuk

Het uitgangspunt is dat kopiëren van producten mag (dus ook wanneer u daardoor een ander concurrentie aandoet en nadeel toebrengt), tenzij verwarring ontstaat die te voorkomen was. Voorwaarde is wel dat het gekopieerde product een eigen gezicht op de markt heeft (onderscheidend vermogen). Met andere woorden: het nagebootste product moet uniek zijn – op het moment dat het later in de markt geplaatste product op de markt kwam en op het moment dat het nagebootste product zelf voor het eerst op de markt kwam. Niet bij elke één op één kopie van een product is er altijd sprake van slaafse nabootsing; het overnemen van technische eigenschappen of eigenschappen die functioneel noodzakelijk zijn, is over het algemeen wel toegestaan.

Vorderingen bij slaafse nabootsing

In geval van slaafse nabootsing kunt u verschillende vorderingen instellen. U kunt o.a. vorderen dat:

 • de verkoop van de nagebootste producten stopt (op straffe van een dwangsom);
 • inzage wordt gegeven in de administratie (inkoop-, verkoop-, voorraad-, omzet- en winstcijfers en leveranciers- en afnemergegevens);
 • er een recall plaatsvindt;
 • de nagebootste producten worden vernietigd;
 • een rectificatie wordt geplaatst;
 • schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
 • de advocaatkosten deels worden vergoed.

Meestal wordt eerst via een sommatiebrief verzocht om aan (een deel van) deze vorderingen te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan kunt u een procedure starten bij de rechter. Effectief kan ook zijn om (eerst) beslag te leggen op de nagebootste producten.

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Praktische mindset

Referenties